Brûsplaksessie: De verwaarding van grasmelk

Wat is de invloed van kruidenrijk gras op de vetzuursamenstelling in de melk, hoe kun je hier als melkveehouder op sturen en hoe kun je deze economisch verwaarden? Dat is de centrale vraag op deze themabijeenkomst.

Aan het woord komen:

  • prof. dr. Ton Baars, ecoloog en landbouwwetenschapper, gespecialiseerd in melkkwaliteit en dierenwelzijn.
    (Hij vertelt vanuit wetenschappelijk oogpunt over de resultaten van aanpassingen in het voerrantsoen op de melkwaarden)
  • Karin van der Toorn, verbonden aan het project Melklab 2.0.
    (Zij vertelt over de onderzoeksresultaten van het praktijkonderzoek Melklab 2.0, waarbij de invloed van kruidenrijk grasland op de vetzuursamenstelling in de melk werd onderzocht)
  • Hessel Jan Sinnige, namens Zuco Dokkum.
    (Hij vertelt vanuit zijn praktijkervaring over het sturen op de vetzuursamenstelling in melk)

Tijdens deze avond is er voldoende tijd voor het stellen van vragen en het voeren van een inhoudelijke dialoog.

Voor wie?
Bent u in uw werk betrokken bij Agro-food? Iedereen; van melkveehouder, docent, beleidsmaker, onderzoeker of elders werkzaam in de keten is van harte welkom om aan te sluiten.

Programma:

19:20 Digitale inloop

19:30 Opening en start programma (Living Lab Fryslân)

19:35 Presentatie prof.dr. Ton Baars (wetenschappelijke onderbouwing invloed voerrantsoen op melkwaarden)

20:00 Presentatie Karin van der Toorn (presentatie praktijkonderzoek Melklab 2.0)

20:25 Presentatie Hessel Jan Sinnige (praktijkervaring sturen op vetzuursamenstelling in melk)

20:50 Ruimte voor discussie en interactie

21:15 Einde programma door Catharinus Wierda

Aanmelden
Meld je uiterlijk 3 december a.s. aan via info@livinglabfryslan.frl