Demo ecologisch slootschonen, kom je ook?

In september en oktober staan er 4 demo’s Ecologisch slootschonen op de agenda:

De demo’s worden georganiseerd i.s.m. Agrarisch Collectief Súdwestkust, Agrarisch Collectief Westergo, Agrarisch Collectief Waadrâne, Agrarisch Collectief It Lege Midden, Living Lab Fryslân, Wetterskip Fryslân, branchevereniging Cumela en Provincie Fryslân.

De bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch deel en een veldexcursie waarbij er een demo gegeven wordt met de baggerpomp en maaikorf. Deelname is gratis.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

  • Wat houdt deze wijze van schonen in?
  • Waarom is deze toepassing van schonen wenselijk?
  • Het verschil tussen een ecologische beheerde en een niet-ecologische beheerde sloot.
  • De combinatie van botanisch randenbeheer en ecologisch slootschonen.
  • Ecologisch schonen en het ANLb/GLB
  • Hoe staat Wetterskip Fryslân hier tegenover?

Voor loonwerkers

Je kunt je aanmelden voor een verkorte workshop / instructie ecologisch slootschonen. Deze vindt op elke locatie plaats na de demo in het veld.

Van een ervaren loonwerker leer je de do’s en de don’ts en je kunt zelf plaatsnemen op de kraan/tractor om een stukje te schonen, zodat je dit in de praktijk op de juiste wijze kunt toepassen.