Demonstratie machines voor minimale bodembewerking

Benieuwd naar machines die op minimale diepte een gewas of groenbemester effectief kunnen doden om zo snel mogelijk te komen tot een schoon zaai- of plantbed? Kom dan op donderdagmiddag 17 september naar onze demonstratie ‘Machines voor minimale bodembewerking’.

De demonstratie is bij SPNA Kollumerwaard, Hooge Zuidwal 1 in Munnekezijl.

De demonstratiemiddag wordt georganiseerd vanuit de projecten Spaarbodem en Perceelemissie, in nauwe samenwerking met Sander Bernaerts van de NKG-groep Fryslân en Groningen. Er zijn in totaal zevenmachines te zien. Het gaat om werktuigen die op minimale diepte een gewas of groenbemester effectief kunnen doden, waardoor in korte tijd een schoon zaai- of plantbed beschikbaar komt. Daarmee wordt ingespeeld op de behoefte om groenbemesters tot het voorjaar te laten staan en pas dan te bewerken.

Frezen en machines die volvelds afsnijden
De machines zijn onder te verdelen in twee categorieën, namelijk ‘nieuwe’ frezen én machines die tot doel hebben om oppervlakkig en over de volle breedte goed af te snijden. Bij de frezen worden twee overtopfrezen getoond en twee frezen die egaal en goed afsnijden. Een overtopfrees (draairichting tegengesteld) is agressiever en werkt gewasresten goed in. Een frees die goed afsnijdt snijdt de resten over de volle breedte af waardoor de doding effectiever is. De volgende machines aan u gedemonstreerd: Struik overtopfrees, Celli overtopfrees, Celli biofrees, Frees ‘Geohobbel’, EuM vibrocat cultivator, Treffler TGA cultivator en de Lemken Koralin cultivator.

Toelichting op twee proeven
Naast de machinedemo krijgt u een toelichting op twee proeven die vanuit Spaarbodem en Perceelemissie bij SPNA worden uitgevoerd. Het gaat daarbij om een onderzoek naar het effect van herbiciden op de groei van groenbemesters én een proef waarbij afspoeling tot een minimum wordt beperkt.

Drie starttijden
U kunt zich voor de demomiddag aanmelden en daarbij kiezen uit één van de volgende starttijden: 12.00 uur, 14.00 uur of 16.00 uur. We houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeur, maar bij een gering aantal aanmeldingen kán het zijn dat een starttijd komtte vervallen en wordt u bij een
andere starttijd ingedeeld. Bij slecht weer wordt de demo één week opgeschoven naar donderdag 24 september.

Wilt u erbij zijn?
Meld u dan aan! Aanmelding vooraf is in verband met de coronarichtlijnen van het RIVM verplicht.
Het heeft om die reden geen zin om onaangekondigd af te reizen naar Munnekezijl. Stuur vóór dinsdag 15 september een e-mail met uw aanmelding met voorkeurstijdstip naar adjong@ltonoord.nl. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Heeft u vragen? Bel dan met Ankie de Jong, tel. 06-20410830.