Droogte benadrukt het belang van zomerplasdrassen

De aanhoudende droogte benadrukt het belang van zomerplasdrassen. Dit filmpje is afgelopen week gemaakt bij Gruttoland, bij boer Nijdam in Wommels.
Er lopen nog steeds juveniele (nog net niet volwassen en geslachtsrijp) kuikens van de grutto, kievit en kluut rond. Meerdere 1e jaar kieviten, vastgesteld op basis van kleurring aflezingen.
Een paar cm water is genoeg, er zaten minimaal 30 grutto’s, 200 kemphanen, 200 kieviten, honderden goudplevieren en heel veel ander ‘klein grut’! Prachtig om te zien; al dat leven in en rondom het water; de aangelegde plasdrassen.

Via de volgende link kun je meer informatie vinden over Gruttoland en kun je zelf m2 land adopteren als leefgebied voor de Friese weidevogels: https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl/gruttoland/
Echt een aanrader om hier eens langs te gaan!