Europarlementariër Jan Huitema en zijn visie op innovaties benutten

Vanochtend sprak Europarlementariër Jan Huitema – Europarlementariër VVD tijdens het symposium over Circulaire meststoffen en Precisiebemesting op locatie: Dairy Campus te Leeuwarden. Er waren zo’n 40 aanwezigen.
Hij gaf aan dat 80% van de Milieu- en Landbouwwetgeving in Brussel wordt bepaald. Veel mensen zijn nu op zoek naar een zwart-wit oplossing. Deze is er echter niet, er is geen perfect landbouwmodel. Geen bedrijf of regio is immers hetzelfde.
Verder wordt er nu niet gecheckt wat nou het effect is geweest van een bepaalde maatregel, hier wil Jan een verschil in proberen te maken. Hij wil naar een bedrijfsspecifiek model met een goede kostprijs die beter is voor bodem en milieu en aansluit bij de wensen van de burger/consument.
Bepaalde wetten/regels moeten over de kop. Denk bijv. aan de nitraat regeling. Deze dateert van 1999, de ontwikkelingen zijn natuurlijk inmiddels alweer veel verder gekomen en de externe omgeving is geheel anders dan toen.
Andere sprekers op het symposium waren: organisator Herre Bartlema van https://www.precisiebemester.nl en DLV Advies.