Fryslân kleurt!

Herinnert u zich de kleurrijke ‘greides’ van vroeger nog? De velden stonden vol bloemen en kruiden en dat bracht veel leven (biodiversiteit) met zich mee. Niet alleen de mens genoot daar volop van, juist ook dieren kwamen hier graag en lieten zich zien en bijv. vogels vooral ook horen. De ecologische kringloop was nog zo goed als rond.

In de afgelopen decennia is het landschap steeds meer verschraald en daarmee verstild. Na WOII stond de landbouw in het teken van ‘Nooit meer honger’, met name hierdoor heeft de landbouw een enorme vlucht gemaakt en is met behulp van industrialisatie de intensivering enorm toegenomen. Inmiddels komen we tot het besef dat het anders moet; we willen weer meer in balans met de natuur landbouw gaan bedrijven. Wij noemen dat: Natuurinclusieve landbouw.

Corona heeft ons vol doen beseffen hoe belangrijk en waardevol de natuurlijke omgeving van dichtbij is, met elkaar, als Fryske mienskip, willen we hier weer een positieve boost aan geven. Van oudsher zijn wij Friezen trots op onze provinsje en uit tal van onderzoeken blijkt dat wij het Friese landschap erg belangrijk vinden. Er gebeurt dan ook al ontzettend veel in het veld. 

Praktijkvoorbeelden

Akkerbouwer Piet Hoeksta uit St Jacobiparochie vertelt over zijn zienswijze op duurzame landbouw.

Zuivelondernemer Hessel Jan Sinnige vertelt over de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw.

Schapenhouder Johannes van Sinderen vertelt over samen werken aan natuurinclusieve landbouw.

Waarom voederbieten opnemen in het rantsoen? Perspectief vanuit de Melkveehouderij.

Bregje Hamelynck vertelt over haar zienswijze op en praktisering van duurzame landbouw.

Team Tsjoch Op!

Afgelopen week bezochten Marieke Kroese en Froukje Hernamdt van de pilot Tsjoch Op!

Wat kunt u doen?

 • Koop lokaal!
  Daarmee ondersteunt u de boer in uw eigen omgeving. Zij ontvangen een eerlijke prijs en de marge verdwijnt niet naar de tussenhandel. 
 • Doneer!
  Maak u donatie over naar: 

Programma 22 mei

 • Onderdeel Aanbieden van visual Biodiversiteit op en rondom boerenerf door LLF en Landschapsbeheer FRL aan 2 boeren. 1 in Holwerd en in 1 Wergea.
 • Fietsroutes van FMF, zie bijlage
 • Kening – Giele Hofsjonger sjongt ergens? Dit hoor ik nog van Marcia.
 • Schoolkinderen bij Gorredijk zaaien akkerranden in langs een fietsroute. Door Stichting Boerenland.
 • Meer activiteiten volgen.