Over de Landbouw Adviespool

De Landbouw Adviespool (LAP) is een initiatief van de provinsje Fryslân in samenwerking met Living Lab Fryslân.

De LAP is een pool met onafhankelijke adviseurs die met de vraagsteller meedenkt en advies verleent en kan rechtstreeks benaderd worden door boeren, deelnemers in gebiedsprocessen,  collectieven etc.

De opgedane kennis wordt vervolgens (anoniem) met een breder publiek gedeeld, zodat we met z’n allen leren en stappen voorwaarts komen. Afhankelijk van de omvang van de vraag wordt een deel van de advieskosten vergoed.

Ontstaan

De provinsje Fryslân en wij merkten dat er steeds meer individuele / groepen boeren stappen richting natuurinclusieve landbouw willen maken, maar het hierbij vaak aan specifieke kennis ontbreekt. Deze kennis kan de LAP leveren. De LAP is begin 2021 opgestart

Nu

Inmiddels zitten er zo’n 30 onafhankelijke adviseurs in de pool; een ieder is expert op zijn / haar eigen vakgebied. Er lopen nu zo’n 10 casussen.

Advies

Klik hier om advies aan te vragen.