LLF goes oer de grins

Living Lab Fryslan is in 2016 opgericht met de blik op Friesland, met de Friese situatie als uitgangspunt. In ons werk, in de uitvoering is dat nog steeds zo. Maar blijkbaar zit er iets in die Friese aanpak.  Zit het in het DNA,  zit het in ons “voedsel”, de aanvoer van de noodzaak?  Zeg het maar…. Wat zeker in het DNA van LLF is gaan zitten is breed communiceren over wat we doen en hoe we het doen (en is ons dat soms al niet een beetje vreemd?).

Die werkwijze is o.a. bij onze oosterburen (in Groningen) en zuiderburen (in Vlaanderen) opgevallen.  Zo presenteerden we onlangs onze werkwijze en strategie aan Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek in Vlaanderen, die met 6 thematische living labs (plaatsen voor innovatief onderzoek in nauwe samenwerking met betrokken eindgebruikers) hun rol als toekomst- en vraaggericht kenniscentrum verder wil uitbouwen.

Wij vinden het bij onze taak horen om niet alleen in en voor de primaire sector kennis te delen, maar als wij andere organisaties kunnen helpen dat voor hun werkterrein te doen, dat dan ook zeker te doen. En andersom leren wij ook van hun werkwijzen. Zo zorgen we niet voor allemaal nieuwe wielen, maar ook voor het verbinden van die wielen. Om een trein aan het rijden te krijgen heb je veel wielen nodig, toch?