Presentatie onderzoeksresultaten ecologisch slootschonen

We hebben dit jaar samen met agrarisch collectief It lege Midden een 20-tal sloten gemonitord. Dat houdt in dat er 20 ecologisch geschoonde sloten vergeleken werden met 20 regulier geschoonde sloten. Uiteraard bevinden beide sloten zich in het zelfde gebied en zijn ze goed vergelijkbaar qua breedte, diepte, etc.

In mei is de opzet van het onderzoek tot stand gekomen, in juni was stagiair Jaap Zuidersma druk bezig ‘in het veld’ en op 6  juli gaat hij zijn resultaten presenteren voor Living Lab en de agrarische collectieven.

Meten = Weten. De resultaten van de meting van dit jaar vormt onze 0-meting, we willen de komende jaren nog een 1- en 2-meting uitvoeren om vast te stellen wat ecologisch slootschonen betekent voor:

  • Waterkwaliteit
  • Flora
  • Fauna

Tijdens deze ochtend vertelt Anne Jansma (LLF) over de totstandkoming en inhoud van het onderzoek, waarna Jaap Zuidersma zijn onderzoeksresultaten presenteert. Uiteraard bekijken we de resultaten ook in de praktijk.