Nieuwe Fase, nieuw logo

Met trots presenteren wij ons nieuwe logo dat uitdraagt waar Living Lab Fryslân 2.0 voor staat. Er is gekozen voor een strakke, bijna wiskundige vorm van een paardenbloem in combinatie met het losse van de wegwaaiende zaadjes; dit staat symbolisch voor de verandering binnen de landbouw. Wat binnen de gangbare landbouw eerder als onkruid werd gezien, wordt binnen de natuurinclusieve landbouw gezien als een waardevolle aanvulling en medicijn voor het vee.

Uitgangspunten zijn de Fibonacci verhouding die door groei zichtbaar wordt en de verzameling projecten die gezamenlijk een nieuw beeld en perspectief vormt. Een aantal elementen vinden hun eigen weg, ze waaien uit de structuur. Dit staat symbool voor vernieuwing en buiten de gebaande paden denken en het delen van de lessen die we uit de projecten halen met een grotere groep geïnteresseerden.

Kamille toont de 21 (blauw) en 13 (lichtblauw) spiralen. Dergelijke ordeningen met betrekking tot opeenvolgende Fibonacci-getallen komen voor in een grote variëteit aan planten.

Fibonacci was een Italiaanse wiskundige uit Pisa (1170). Hij heeft de bekende rij van Fibonacci bedacht die veel in de natuur voorkomt.