Melklab2.0

Nieuwe verdienmodellen voor melkveebedrijven met veel gras, kruiden en natuur realiseren. Dat is het doel van het in het Friese Gaastmeer gelanceerde project Melklab 2.0. in januari jl.

Initiatiefnemers van het project zijn de stichting Natuurlijk Melken 2050 en de zuivelverwerkers De Fryske, NoorderlandMelk en CZ Rouveen. De uitvoerende partners zijn Qlip en Aeres groep. Qlip gaat de melk van twintig melkveehouders uit Noord-Nederland met veel gras en kruiden in het rantsoen de komende twee jaar intensief onderzoeken op samenstelling, smaak en eigenschappen. Aeres maakt analyses van de botanische samenstelling op de bedrijven. Living Lab is in beginsel betrokken geweest bij dit project en heeft manuren ingezet om het project tot stand te brengen. De provincie Fryslân is financier.

De meeste deelnemende boeren komen uit Fryslân, een klein aantal uit Groningen en Overijssel.

Melkkompas

Het is de bedoeling om uiteindelijk een Melkkompas te ontwikkelen; een instrument waarmee de boer zelf op de precieze inhoud van de melk kan sturen door te ‘spelen’ met de voeding etc. die de koe binnen krijgt.

Klik hier voor de animatie waarin het project nader wordt uitgelegd.

Meer smaak en vitaminen

Melk met kruidenrijk gras in het rantsoen heeft een betere vetzuursamenstelling, meer mineralen en vitaminen en een betere smaak, zo blijkt uit vooronderzoek door het Van Hall Instituut. Hoeveel precies, maar ook de invloed van ras, seizoen, lactatiestadium, bijproducten in het rantsoen en weidegang op de melk wordt onderzocht op de melkveebedrijven. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de relatie met diergezondheid in het project te trekken.

Nieuwe verdienmodellen

‘Een hardere onderbouwing van de voordelen van kruidenrijke grasmelk kan natuurinclusieve melkveehouderij stimuleren en marktpartijen aanzetten tot nieuwe verdienmodellen’, hoopt Catharinus Wierda, man achter de succesvolle streekkaas De Fryske en initiatiefnemer van het project. Hij ziet ook commercieel kansen. ‘Als zachtere vetten en subtielere geurmoleculen in de melk leiden tot kaas met meer smaak kan ik daar wat mee.’

Zelf actief bezig met kwaliteit melk

De deelnemende melkveehouders doen via hun verwerkers De Fryske, Noorderlandmelk en CZ Rouveen nu al volop aan natuurinclusieve landbouw. Het project moet hun handvatten opleveren om in de bedrijfsvoering gerichter te kunnen sturen op natuurinclusieve melk.

Biologisch-dynamisch melkveehouder Sytse Gerritsma heeft een bedrijfsvoering die volledig is gebaseerd op gras. Zijn melk gaat naar CZ Rouveen. Deelname is hem niet in de eerste plaats te doen om een nieuw verdienmodel. ‘Ik ben razend benieuwd wat hier allemaal aan nieuwe informatie uitrolt. Zelf actief bezig zijn met de kwaliteit van de melk en daar iets mee doen geeft mij trots en inspiratie. Het doet een appel op mijn vakmanschap.’