Mest uitrijden is keuzes maken

Nestelen en bemesten kan samengaan, je maakt daarin zelf je keuze. Mest uitrijden valt samen met het begin van de broedperiode van de kieviten. Stem dat werk een beetje af met de vrijwilligers die nesten zoeken en markeren, dan kun je er met de mesttank omheen rijden. Gaat je loonwerker met de sleepslang aan de slag dan zijn de kieviten kansloos, tenzij je gebruik maakt van speciale nestbeschermers waar de slang overheen gaat.

In januari deed de Weidevogelman het voorstel om percelen met een uitgestelde maaidatum in het voorjaar over te slaan. Geen mest erop en wel de komende twee weken tot 1 april benutten om het gras zo mogelijk nog even kort te weiden met schapen. Het zijn twee dingen die de kuikens straks enorm helpen met een wat lichter gewas in mei en juni.

Hoe belangrijk het is om voor kuikens doorloopbare en voedselrijke weilanden te zorgen, bleek zonneklaar uit een verhaal van onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen op de weidevogelkennisdag in Friesland onlangs. Ze ringen jonge grutto’s in een Fries gebied met veel weidevogelbeheer. De beestjes zijn structureel te licht en 40% is rond 15 juni nog niet vliegvlug.
Een zwaar en dicht gewas kost energie die de kuikens niet aan groei kunnen besteden. Daarbij is het voedsel al schaars en is er na 15 juni te weinig dekking. Je helpt de vogels enorm, als je straks met de koeien rond half mei een paar percelen kunt beweiden, naast de percelen met een uitgestelde maaidatum: daar is dan vanaf begin juni ook beschutting en voedsel. Het zit hem in van die kleine dingen die het verschil maken!

Praktische tips:

  • Neem voor het mest uitrijden of maaien tijdig contact op met vrijwilligers die nesten zoeken en bescherm ze met goede nestbeschermers. Als er vee loopt, veranker de beschermers dan met stalen pennen in de grond. Voor sleepslangen zijn robuuste nestpannen. Friesland stelt gratis nestpannen ter beschikking, zie de link https://grutskopusgreidefugels.nl/
  • Onze grutto’s komen nu het land weer volop binnen! Theunis Piersma vertelde er deze week over in ‘De Wereld Draait Door’: je kunt de vluchtroutes van gezenderde grutto’s volgen op internet. Gewoon even kijken! Zie de link https://volg.keningfanegreide.nl

Bron: nieuwsbrief van de Weidevogelman