Nieuws uit de provincie: Grote belangstelling voor congres over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Meer dan 500 deelnemers woonden op 12 tot en met 14 oktober het congres bij over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en de Bodem als basis in Oosterwolde, Fryslân. Het congres werd georganiseerd door de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Soil Food Week, Hogeschool Van Hall Larenstein en een aantal andere partners. Naast de bezoekers op 12 en 13 oktober op de congreslocatie, Ecostyle in Oosterwolde, sloot een aantal deelnemers ook online aan. Op 13 en 14 oktober vond het internationale, Engelstalige deel van het congres plaats. Dit deel richtte zich op biologisch boeren en bioregio’s. Interessante dagen met prominente (inter)nationale gastsprekers, boeren uit het hele land, wetenschappers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, adviseurs en onderzoekers. Er heerste gedurende deze dagen een aangename sfeer. Goede discussies over onder andere de landbouwtransitie en de gevolgen voor de boeren en onze samenleving gaven veel inzicht in wat er nodig is om deze transitie te bereiken.

Congresorganisator Ingrid van Huizen van de provincie Fryslân genoot van het congres: “Dit congres is tot stand gekomen dankzij een groot aantal samenwerkende partijen. Ik kijk terug op een kennisrijk congres en we zijn er volgens mij in geslaagd om vele partijen, die elkaar nodig hebben voor de landbouwtransitie, bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. Op die manier zetten we in Noord-Nederland een volgende stap in de continue verbetering van onze levenskwaliteit en ons streven naar een brede welvaart.”

Theezakjes
Na de plenaire bijeenkomst op 12 oktober konden de gasten kennisnemen van verschillende onderzoeksmethodes tijdens de zogenaamde ‘bodembeleefsessies’. Onderzoekers en adviseurs toonden in het veld hoe zij onderzoek doen naar bodemkwaliteit en eentje viel wel heel erg op: de ‘theezakjesmethode’ van de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Door theezakjes van nylon van een bepaald bekend merk in de grond te stoppen, kunnen ‘afbraakkarakteristieken van organische stof in de bodem’ onderzocht worden. En dat kan ook met onderbroeken. Voor deze gelegenheid was als blikvanger een waslijn met onderbroeken, die het enige tijd in de grond uitgehouden hadden, opgehangen. Lees meer over deze methode.

De meeste plenaire sessies en workshops zijn opgenomen en terug te kijken op de site