Nieuws

Lancering poster en webpagina Weidevogelrijk boerenland

2 februari 2023/door Marijke van der Zwaag

Veel animo bij boeren voor ‘Zelf zuivelen’

Dat ervoeren wij vorige week woensdag 25 januari tijdens de themamiddag over zelf zuivelen bij de Johannahoeve in Ryptsjerk. De zaal was tot…
1 februari 2023/door Carla Boonstra

Studiegroepbijeenkomst Optimaliseren bedrijfskringloop

Terwispel, 19-1-2023 Hoe kan ik mijn bedrijfskringlopen optimaliseren en natuurinclusiever maken? Dat was de grote vraag tijdens de eerste…
1 februari 2023/door Marijke van der Zwaag

Eerste studiegroepbijeenkomsten

De eerste bijeenkomsten van de nieuwe studiegroepen starten deze week. Gisteren vond de 1e sessie plaats in Achlum: Stalsystemen en mest.…
18 januari 2023/door Marijke van der Zwaag

GEZOCHT: Akkerbouwers en melkveehouders in de Fries/Groningse Kleischil voor b..

Bent u boer in de Fries/Groningse Kleischil en wilt u de bodem op uw bedrijf verbeteren? Denkt u na over het toepassen van nieuwe methoden? Dan…
11 januari 2023/door Marijke van der Zwaag

Living Lab Fryslân en de Landbouw Adviespool wensen u natuurlijk(e) fijne fee..

Kijkt u mee naar ons jaaroverzicht?  
22 december 2022/door Marijke van der Zwaag

Vliegende start voor 4 nieuwe studiegroepen!

Afgelopen maandag en dinsdag was het zover. De startbijeenkomsten van 4 nieuwe studiegroepen. Onderwerpen als  bemesting, bodemleven, het in…
16 december 2022/door Marijke van der Zwaag

Gemeentelijk Landbouwbeleid: welkom in Sneek op 14-12

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verandert vanaf 1 januari 2023. Het richt zich op de verdere verduurzaming van de landbouw. Als…
30 november 2022/door Marijke van der Zwaag

Meer voederhagen in het kleiweidegebied

Samen met 8 melkveehouders uit het Kleiweide gebied zijn wij momenteel bezig met een aanvraag voor het aanplanten van voederheggen. Door het…
30 november 2022/door Carla Boonstra

Samen met gedeputeerde Fokkinga op bezoek bij Woudstra’s pleats

Vandaag hadden we onze jaarlijkse bijeenkomst met gedeputeerde Fokkinga, mensen van de afdeling Landbouw, afdeling Natuur van provinsje Fryslân,…
25 november 2022/door Carla Boonstra

Bijpraten met en presentatie aan verpachters

Afgelopen maandagavond waren wij uitgenodigd bij een aantal stichtingen en kerken in Bolsward die openstaat om natuurinclusieve landbouw in verpachtcontracten…
9 november 2022/door Carla Boonstra

Instructievideo’s en kennisdocument ecologisch slootschonen

Afgelopen periode is er door Gebiedcoöperatie It Lege Midden geïnvesteerd in de kennisontwikkeling rondom ecologisch slootschonen. Deze kennis…
9 november 2022/door Marijke van der Zwaag
Toon meer