Nieuws

Verspreiding bordjes Rûchte is it nije moai

Natuurinclusieve landbouw houdt o.a. in dat niet alles strak en netjes hoeft te zijn. Er mag best een overhoekje in het land blijven staan waar…
6 november 2023/door Carla Boonstra

Schonen moet, maar met beleid

Dit najaar hebben we maar liefst 5 demo's Ecologisch slootschonen mogen verzorgen. Gemiddeld kwamen er zo'n 40 aanwezigen op de bijeenkomsten…
27 oktober 2023/door Carla Boonstra

Seminar Gezond & Lokaal eten op 21 sept in Engwierum

Living Lab Fryslân is als partner betrokken bij het project Veggielab, een 'POP-3 samenwerking voor innovatie project' met als doel om “partijen…
20 oktober 2023/door Marijke van der Zwaag

Van de weidevogelman: Kievit wil vocht, insecten, weidegang

Grote troepen kieviten zie je in de weilanden en soms ook mooi dwarrelend erboven. Wat een prachtige, heldhaftige vogeltjes zijn het toch. De…
16 oktober 2023/door Marijke van der Zwaag

3e editie van Kenniscarrousel

Gisteren vond onze jaarlijkse Kenniscarrousel plaats, voor het derde jaar op rij. Dit keer was het onderwerp Blik op de Toekomst.   Roy…
13 oktober 2023/door Carla Boonstra

Samenwerking melkveehouderij – akkerbouw

Met subsidie van de ‘Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Friese Kleiweide’ van de Regio Deal Natuur Inclusieve Landbouw is door adviseurs,…
9 oktober 2023/door Marijke van der Zwaag

Demo 4: in Idaerd

Afgelopen woensdag vond de 4e demo Ecologisch slootschonen plaats, dit keer in Idaard. Het dorpshuis puilde daar uit met geïnteresseerden die…
6 oktober 2023/door Carla Boonstra

De inzet van de baggerpomp bij ecologisch slootschonen

Wat is het doel van het baggeren bij ecologisch slootschonen, hoe gaat het in zijn werk en welke machine is daarvoor het meest geschikt? Deze…
5 oktober 2023/door Carla Boonstra

40 geïnteresseerden aanwezig bij de derde velddemo in Waaxens

Gisteren vond de derde velddemo ecologisch stootschonen plaats in Waaxens. De groep van zo’n 40 geïnteresseerden bestond uit boeren, loonwerkers,…
29 september 2023/door Lotte Daalman

Veel positieve energie bij de velddemo ecologisch slootschonen in Hommerts

Er komt steeds meer interesse komt er rondom het thema ecologisch slootschonen, zo ook vandaag, 20 sept, in Hommerts. Wederom een goede opkomst…
20 september 2023/door Lotte Daalman

Uitnodiging: praktische trainingen over korte keten afzet

Het project Kansrijke Korte Ketens is een initiatief van Stichting Van Eigen Erf. Met het project willen zij met boeren en tuinders in heel Nederland…
20 september 2023/door Marijke van der Zwaag

Wederom een succesvolle opkomst bij de mini cursus biologisch boeren

Gisteravond organiseerden we voor de tweede keer de mini cursus biologisch boeren in samenwerking met Feriening Biologyske Boeren Fryslân (FBBF).…
14 september 2023/door Lotte Daalman
Toon meer