Nieuws

Living Lab aanpak gaat over de grens

  Vandaag is een artikel over onze collega Carla Boonstra gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Het nieuws is door een journalist opgepakt,…
10 augustus 2022/door Carla Boonstra

Wisseling van de wacht…

  Inmiddels zijn we alweer vijf jaar actief als Living Lab in haar huidige samenstelling. Dit geldt zowel voor het team dat aan de lat…
9 augustus 2022/door Carla Boonstra

Strokenteelt op Botma pleats

De Botma Pleats in Engwierum was op donderdag 7 juli het decor van een bijeenkomst uit het project Veggielab. Het thema van deze kennissessie…
19 juli 2022/door Marijke van der Zwaag

Van de Weidevogelman: Wat gruttopubers nodig hebben

Ga vooral kijken naar de film Grutto! Van Ruben Smit, die nu in de bioscopen draait. Ik mocht hem al zien en kan het je echt aanraden voor een…
14 juli 2022/door Marijke van der Zwaag

Kenniscarrousel: ûnder de streep

Op dinsdag 11 oktober a.s. organiseert Living Lab Fryslân i.s.m. de Landbouw Adviespool van 9.00 - 14.30 uur een Kenniscarrousel in De Wartenster…
14 juli 2022/door Marijke van der Zwaag

Onderzoeksresultaten bekend na monitoring ecologisch slootschonen

In mei is Jaap Zuidersma gestart met zijn stage bij Living Lab Fryslân. Hij heeft voor het agrarisch collectief It lege Midden een 20-tal sloten…
11 juli 2022/door Carla Boonstra

Deelname aan studiegroepen over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân en de agrarische collectieven in Fryslân zijn van plan om dit najaar gezamenlijk 5 studiegroepen op te zetten vanuit de…
1 juli 2022/door Marijke van der Zwaag

Mening van Friese boeren over natuurinclusieve landbouw

Begin dit jaar is door de provinsje Fryslân i.s.m. de WUR en ons een enquête over natuurinclusieve kringlooplandbouw opgesteld en verspreid…
21 juni 2022/door Carla Boonstra

Stagiair Jaap Zuidersma stelt zich voor

Ik ben Jaap Zuidersma, ik loop sinds 27 april via Caparis stage bij Living Lab. Ik heb gewerkt bij Caparis als systeembeheerder, maar wil graag…
21 juni 2022/door Marijke van der Zwaag

Collectief ELAN aan het woord: Bloemen als brug tussen boer en burger

ELAN zaait in Zuidoost   ELAN is het collectief in Zuidoost Friesland, gemeente Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf…
17 juni 2022/door Marijke van der Zwaag

Uitstel Informatiebijeenkomsten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB..

De bijeenkomsten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP), die door de provincie Fryslân georganiseerd…
15 juni 2022/door Marijke van der Zwaag

Landbouw Adviespool 1 jaar actief; al 40 boeren verder geholpen

Donderdag 9 juni vierde de organisatie samen met de adviseurspool een feestje in Wommels, op het bedrijf van ‘skriezeboer’ Murk Nijdam. Het…
10 juni 2022/door Carla Boonstra
Toon meer