Nieuws

Samen met gedeputeerde Fokkinga op bezoek bij Woudstra’s pleats

Vandaag hadden we onze jaarlijkse bijeenkomst met gedeputeerde Fokkinga, mensen van de afdeling Landbouw, afdeling Natuur van provinsje Fryslân,…
25 november 2022/door Carla Boonstra

Bijpraten met en presentatie aan verpachters

Afgelopen maandagavond waren wij uitgenodigd bij een aantal stichtingen en kerken in Bolsward die openstaat om natuurinclusieve landbouw in verpachtcontracten…
9 november 2022/door Carla Boonstra

Instructievideo’s en kennisdocument ecologisch slootschonen

Afgelopen periode is er door Gebiedcoöperatie It Lege Midden geïnvesteerd in de kennisontwikkeling rondom ecologisch slootschonen. Deze kennis…
9 november 2022/door Marijke van der Zwaag

Biodiversiteit.frl: een biodiversiteitsplatform voor Fryslân

Het digitale platform Biodiversiteit.frl is op 3 november officieel gelanceerd. Het is een groeiend platform dat in het leven geroepen is om…
7 november 2022/door Marijke van der Zwaag

Melkveehouders gezocht!

Voor het project “klimaatvriendelijke graslandbodems” zijn we op zoek naar melkveehouders! In het project wordt onderzocht hoe landbouwgrasland…
7 november 2022/door Marijke van der Zwaag

Brûsplakbijeenkomst Natuurinclusieve verpacht op 7 dec

Wist u dat van de totale oppervlakte aan landbouwgrond in Fryslân maar liefst 40% verpacht wordt? Om meters te maken richting natuurinclusieve…
4 november 2022/door Carla Boonstra

Kieviten uit en naar het oosten

Vorige week is het jaarbericht weidevogels met de cijfers over het broedseizoen van 2022 naar buiten gebracht. Hieruit blijkt dat het voor de…
4 november 2022/door Marijke van der Zwaag

Nieuwe studiegroepbegeleider stelt zich voor

Mijn naam is Lotte Daalman. Als eigenaar van Boomgaard De Wichterij te Harkema ben ik druk bezig om pruimenboom de Wichter weer onder de aandacht…
4 november 2022/door Marijke van der Zwaag

Terugblik Kenniscarrousel Verdienmodellen

  11 Oktober was het dan zover. Na een (redelijk) lange voorbereiding konden we los met een boeiende plenaire opening waarin een vraaggesprek…
3 november 2022/door Carla Boonstra

Boost voor het coulisselandschap: herstel en aanplant 100 kilometer houtwallen..

Het coulisselandschap van Fryslân bestaat uit boeren- én particuliere percelen met houtwallen en elzensingels, poelen en bosjes. Menselijk…
31 oktober 2022/door Marijke van der Zwaag

Van de weidevogelman: Met productief grasland kuikens voeren kan wél!

Soms weet je bij nieuw wetenschappelijk onderzoek gewoon even niet hoe je dat moet plaatsen. Een groep biologen onderzocht 64 (productieve) graslandpercelen…
28 oktober 2022/door Marijke van der Zwaag

De volgende fase: Van versgemaaid bermgras tot bokashi / compost

Versgemaaid bermgras verwerken tot bokashi; een prachtige, circulaire samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en boer Jansma uit Deinum. Ook…
5 oktober 2022/door Carla Boonstra
Toon meer