Nieuws

De volgende fase: Van versgemaaid bermgras tot bokashi / compost

Versgemaaid bermgras verwerken tot bokashi; een prachtige, circulaire samenwerking tussen de gemeente Leeuwarden en boer Jansma uit Deinum. Ook…
5 oktober 2022/door Carla Boonstra

Wil je werken aan natuurinclusieve landbouw? Wij zoeken mensen!

Het borrelt en bruist in de landbouw in Fryslân, de sector is volop in beweging. Er zijn allerlei ontwikkelingen omtrent nieuwe verdienmodellen,…
5 september 2022/door Marijke van der Zwaag

Kenmerken van een goed beheerde sloot

Van Jaap Zuidersma, ecologisch medewerker van agrarisch collectief It Lege Midden, ontvingen wij onderstaande kenmerken van en tips voor een…
2 september 2022/door Marijke van der Zwaag

Bijvriendelijke erven

Zowel erven van boerderijen als tuinen van burgers kunnen in grote mate bijdragen aan het voortbestaan van veel bijensoorten. Bijen bestuiven…
15 augustus 2022/door Carla Boonstra

Droogte benadrukt het belang van zomerplasdrassen

De aanhoudende droogte benadrukt het belang van zomerplasdrassen. Dit filmpje is afgelopen week gemaakt bij Gruttoland, bij boer Nijdam in…
15 augustus 2022/door Carla Boonstra

Living Lab aanpak gaat over de grens

  Vandaag is een artikel over onze collega Carla Boonstra gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Het nieuws is door een journalist opgepakt,…
10 augustus 2022/door Carla Boonstra

Wisseling van de wacht…

  Inmiddels zijn we alweer vijf jaar actief als Living Lab in haar huidige samenstelling. Dit geldt zowel voor het team dat aan de lat…
9 augustus 2022/door Carla Boonstra

Strokenteelt op Botma pleats

De Botma Pleats in Engwierum was op donderdag 7 juli het decor van een bijeenkomst uit het project Veggielab. Het thema van deze kennissessie…
19 juli 2022/door Marijke van der Zwaag

Van de Weidevogelman: Wat gruttopubers nodig hebben

Ga vooral kijken naar de film Grutto! Van Ruben Smit, die nu in de bioscopen draait. Ik mocht hem al zien en kan het je echt aanraden voor een…
14 juli 2022/door Marijke van der Zwaag

Kenniscarrousel: ûnder de streep

Op dinsdag 11 oktober a.s. organiseert Living Lab Fryslân i.s.m. de Landbouw Adviespool van 9.00 - 14.30 uur een Kenniscarrousel in De Wartenster…
14 juli 2022/door Marijke van der Zwaag

Onderzoeksresultaten bekend na monitoring ecologisch slootschonen

In mei is Jaap Zuidersma gestart met zijn stage bij Living Lab Fryslân. Hij heeft voor het agrarisch collectief It lege Midden een 20-tal sloten…
11 juli 2022/door Carla Boonstra

Deelname aan studiegroepen over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân en de agrarische collectieven in Fryslân zijn van plan om dit najaar gezamenlijk 5 studiegroepen op te zetten vanuit de…
1 juli 2022/door Marijke van der Zwaag
Toon meer