Oane Galama aan de slag met natuurinclusieve stallenbouw

Sinds juni neemt Oane Galama (Dr. Ir.) voor een groot deel de werkzaamheden van Theun Vellinga over aangaande het project Natuurinclusieve stallenbouw. Oane gaat zich in eerste instantie bezig houden met het ondersteunen van boeren m.b.t. de subsidieregeling innovatieve stallen (RVO) en bij het uitwerken van het programma ‘Bedrijfssystemen op weg naar natuurinclusieve kringloop landbouw’.

Oane heeft qua studie een achtergrond in milieukunde, biotechnologie, watertechnologie en landbouw. Hij is opgegroeid op een melkveebedrijf in It Heidenskip en nog steeds bij het familiebedrijf betrokken. Hij is een persoon die de praktijk van het boerenleven kent, een nuchtere blik op de wereld heeft en vooral heel veel kansen voor innovaties en duurzame ontwikkelingen ziet.

Met zijn wetenschappelijke achtergrond kan Oane de fundamentele principes van duurzame processen en technologie doorgronden en relateren aan de praktijk van een boerenbedrijf. Deze combinatie van wetenschapper / man uit de praktijk sluit goed aan bij Living Lab Fryslân.

Op dit moment geeft Oane invulling aan de ondersteunende rol van het Living Lab Fryslân bij de RVO regeling: “Brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen- Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties”. Deze rol bestaat voornamelijk uit het verzamelen van vragen en antwoorden, verduidelijken van de regeling, contact leggen met de onderzoeksorganisatie “Wageningen Livestock Research (WLR)”. Deze regeling is geen eenvoudige regeling en er is een gedegen projectplan met financiële onderbouwing nodig vanuit de melkveehouder, adviseur en vaak ook stallenbouwer met daarbij ondersteunende informatie en een meetplan van WLR. Het gaat om innovatieve technieken die op stal- en mestopslagniveau worden toegepast. Ook nieuw stalmanagement komt in aanmerking, zolang dit niet gebeurt in combinatie met technologische veranderingen in de stal. Deze subsidieregeling heeft de komende jaren tweemaal per jaar een openstelling, de allereerst openstelling sluit op 15 juli. In het najaar zal er een tweede openstelling komen. (nog geen datum).

Later in het jaar komt er waarschijnlijk een mogelijk om subsidie aan te vragen voor reeds bewezen maatregelen om emissies van stikstof en broeikasgassen te verlagen. Binnen deze regeling kunnen veehouders met de investeringsmodule technieken financieren, waarvan eerder al is bewezen dat ze werken. De investeringsmodule van de Sbv wordt 1 juli 2020 opengesteld voor inschrijvingen van pluimveehouders. Later worden hier andere diersectoren aan toegevoegd. Pluimveehouders kunnen zich vanaf 1 juli t/m 31 augustus 2020 aanmelden voor deze subsidie. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/vraag-en-antwoord/kan-ik-subsidie-krijgen-om-mijn-veehouderij-te-verduurzamen)

Het bestuur en de rest van het team wensen Oane veel succes met deze uitdagende opdracht!

T: 06 2233 50 89
E: info@livinglabfryslan.frl