Haalbaarheidsstudie verdienmodellen Bodem

Haalbaarheidsstudie verdienmodellen Bodem. Mogelijkheid waardering en beloning voor bodems die in goede conditie verkeren.

Duurzaam bodembeheer verdienmodellen

Onderzoek naar bodemfuncties (draagkracht, waterberging) en verwerking tot een integraal kosten-batenmodel.

Natuurinclusieve verdienmodellen

Met 3 collectieven op zoek naar verdienmodellen; mix van kostprijsverlaging en opbrengstverhoging, certificering, gebiedsopgaves

Vitale akkers

Het verhogen van de samenhang tussen natuur/ecologie en landbouw/economie door het ontwikkelen van een verdienmodel voor een veerkrachtige duurzame landbouw.

Valuta voor Veen

Project voor het verhandelen van koolstofcredits door peilverhoging in veengebieden