Boerenerf: The place to Bee

Inspireren boeren en tuinders om boerenerf natuurvriendelijk in te richten voor wilde bijen en hommels

High-tech voor biodiversiteit

Inzetten van hightech om ruimte te maken voor biodiversiteit op bedrijfsniveau

Natuurvriendelijke oevers

Onderzoek naar kansen voor biodiversiteit op zilte gronden middels het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Gebiedsproject Pijpkaneel

Pilot dubbeldoelgrond. Ontwikkelen natuurinclusieve landbouw in polder Pijpkaneel door meer grond onder het bedrijf (extensivering) welke wordt ingezet voor natuur/biodiversiteit