Natuurvriendelijke oevers

Onderzoek naar kansen voor biodiversiteit op zilte gronden middels het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

High-tech voor biodiversiteit

Inzetten van hightech om ruimte te maken voor biodiversiteit op bedrijfsniveau

Boerenerf: The place to Bee

Inspireren boeren en tuinders om boerenerf natuurvriendelijk in te richten voor wilde bijen en hommels

Plant Voort

Campagne gericht op inrichting boerenerven voor insecten en vogels met als symbool de spotvogel (giele hôfkesjonger).