Onderzoek: Hoe krijg je het verdienmodel weer terug op het boerenbedrijf?

Marten Dijkstra van VOF de Skâns uit Aldeboarn presenteerde op donderdagochtend 26 september jl. de resultaten van zijn Nuffield scholarship op zijn boerderij. Deze beurs wordt beschikbaar gesteld om internationaal onderzoek in de agrarische sector te bevorderen.

In totaal waren we met 18 personen aanwezig, de groep bestond uit: boeren, mensen uit de politiek en andere agrarische samenwerkingsverbanden.

De onderzoeksvraag die is beantwoord, luidt: Hoe krijg je het verdienmodel weer terug op het boerenbedrijf?

Klik hier voor het volledige schriftelijk verslag van de interactieve ochtend.

Klik hier voor de langere video die gebruikt gaat worden voor de Bedrijfseconomische lessen op Van Hall Larenstein. (9 minuten, 45 seconden)

Klik hier voor de kortere video die we gebruiken voor op social kanalen. (2 minuten, 22 seconden)