Organisatie

vlnr: Martine Hijlkema, Lotte Daalman, Marijke van der Zwaag, Theo Verboom, Anne Jansma, Albert van der Ploeg, Carla Boonstra en gastheer Jetze Botma.

Programmateam Living Lab Fryslân & Landbouw Adviespool

Martine Hijlkema

Coördinator Landbouw Adviespool

Anne Jansma

Specialist natuurinclusieve landbouw

Marijke van der Zwaag

Office Management

Carla Boonstra

Communicatie- en Marketingstrategie

Lotte Daalman

Studiegroepbegeleider

Het programmateam zorgt voor de strategie en verzorgt alle voorkomende werkzaamheden en vertegenwoordigt het Living Lab Fryslân, zowel in- als extern. Het bestuur denkt mee aan de strategie en bewaakt de voortgang. Middels diverse overlegstructuren wordt nauw contact gehouden met tal van stakeholders. Denk aan partijen uit het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven.

Bestuur

Het bestuur van Living Lab Fryslân bestaat uit Albert van der Ploeg (voorzitter), Jetze Botma (secretaris) en Theo Verboom (penningmeester).

Kernteam

De projecten en initiatieven worden afgestemd met de andere spelers in het veld. In het kernteam komen deze organisaties samen om de kans van slagen van initiatieven zo groot mogelijk te maken, op tijd anderen aan te haken en financiering te verkrijgen.
In het kernteam zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

  • Provinsje Fryslân
  • Olterterp-overleg
  • Kollektievenberaad
  • Agrarische Jongeren Fryslan
  • Friese Milieu Federatie
  • OBN
  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Aeres VMBO en MBO
  • LTO Noord