Organisatie

Programmateam Living Lab Fryslân, Fase III

Gerrie Visser

Gerrie Visser

Projectleiding & Financiën
Anne Jansma

Anne Jansma

Specialist natuurinclusieve landbouw
Carla Boonstra

Carla Boonstra

Communicatie- en Marketingstrategie
Marijke van der Zwaag

Marijke van der Zwaag

Office Management

Het programmateam verzorgt de dagelijkse werkzaamheden en vertegenwoordigt het Living Lab Fryslân extern. Het bestuur bewaakt de voortgang. Daarnaast wordt nauw afgestemd met de meest betrokken partijen bij Living Lab Fryslân.

Bestuur

Van links naar rechts: Jetze Botma (secretaris), Jehannes Santema (penningmeester) en Albert van der Ploeg (voorzitter)

Kernteam

De projecten en initiatieven worden afgestemd met de andere spelers in het veld. In het kernteam komen deze organisaties samen om de kans van slagen van initiatieven zo groot mogelijk te maken, op tijd anderen aan te haken en financiering te verkrijgen.
In het kernteam zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

  • Provinsje Fryslan
  • Olterterp-overleg
  • Kollektievenberaad
  • Agrarische Jongeren Fryslan
  • Friese Milieu Federatie
  • OBN
  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Aeres VMBO en MBO
  • LTO Noord