Organisatie

Programmateam Living Lab, Fase II

Programmateam Living Lab, Fase II

Van links naar rechts: Anne Jansma (Projectondersteuner), Gerrie Visser (Processen & Financiering), Theun Vellinga (Programmaleider) en Carla Boonstra (Communicatie & Marketing).

Het programmateam verzorgt de dagelijkse werkzaamheden en vertegenwoordigd het Living Lab extern. Het bestuur bewaakt de voortgang. Daarnaast wordt nauw afgestemd met de meest betrokken partijen bij Living Lab

Bestuur

Bestuur

Van links naar rechts: Jetze Botma (secretaris), Jehannes Santema (penningmeester) en Albert van der Ploeg (voorzitter)

Kernteam:
De projecten en initiatieven worden afgestemd met de andere spelers in het veld. In het kernteam komen deze spelers samen om de kans van slagen van initiatieven zo groot mogelijk te maken, op tijd anderen aan te haken en financiering te verkrijgen.
In het kernteam zijn de volgende partijen vertegenwoordigd:

  • Provinsje Fryslan
  • Olterterp-overleg
  • Kollektievenberaad
  • Agrarische Jongeren Fryslan
  • Friese Milieu Federatie
  • OBN
  • Hogeschool Van Hall Larenstein

Adviesraad:
Daarnaast organiseren we tweemaal per jaar een bijeenkomst waarbij we de betrokkenheid bij Living Lab willen vergroten en ons scherp laten houden door belangrijke beïnvloeders in het veld waarin wij actief zijn. Hier vinden we stakeholders uit het agrarische bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs, kennisinstellingen, retail, gezondheidszorg, financiële instellingen en maatschappelijke organisaties.