In welke mate bent u bezig met natuurinclusieve landbouw?

Waar wilt u kennis over verkrijgen?

  • U kunt per onderdeel aangeven hoe actief u met dit onderwerp bezig bent.
  • Bij het doorlopen van de vragenlijst krijgt u de volledige tekst en uitleg bij de diverse onderwerpen te zien. Na het invullen tonen we u een overzicht waaruit duidelijk wordt waarin en hoe actief u bent met natuurinclusieve landbouw.
  • U kunt vervolgens aangeven over welke onderwerpen u meer kennis zou willen verkrijgen. Wij proberen daar zoveel mogelijk de cursussen, studiegroepen en/of Masterclasses die wij organiseren op aan te laten sluiten.

Het invullen van de vragenlijst kost u 5 minuten, dank voor uw deelname en graag tot ziens op één van onze kennissessies!

N.B.: Heeft u de fysieke poster al in huis? U kunt de poster verkrijgen via het agrarisch collectief waarbij u aangesloten bent. Daarnaast bent u op woensdagen welkom in Akkrum, It Patroan 5. Dit is de thuisbasis van Living Lab Fryslân. U kunt voor de zekerheid even bellen naar 06 8398 0000 om te verifiëren of we aanwezig zijn, zo voorkomt u dat u voor een dichte deur staat.

Bekijk de poster