Akkerbelt

Status:Afgerond
Trekker:Collectieven
Partners:LNV, BoerenNatuur
Looptijd:2018-2021
Omschrijving:

GLB-pilot gericht op onderzoek naar inpassing van vergroeningsmaatregelen t.o.v. ANLb in akkerbouwgebieden

Meer informatie:https://anog.nl/vergroening-glb-pilot-akkerbelt