Boeren in Balans met het Veen

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Friese Milieu Federatie
Partners:Stichting CO2 Farming Advies
Looptijd:2021-2023
Omschrijving:

De deelnemende melkveehouders krijgen kennis aangereikt over duurzamer bodembeheer. Belangrijke elementen hiervoor zijn: de balans in de mineralen huishouding te herstellen, verdichting op heffen door beweiden in plaats van maaien, minder kunstmest te gebruiken, minder schadelijke drijfmest toe te passen en via het voerspoor de mest te optimaliseren. Door de toplaag in het veen weer in balans te brengen en gebruik te maken van de natuurlijke processen wordt de bodem weer gezond en wordt oxidatie van het veen geremd. Door de plantsappen te monitoren gedurende het groeiseizoen krijgen de deelnemers een beeld van de maatregelen die genomen moeten worden om de bodem te kunnen herstellen en gezonde plantgroei mogelijk te maken. Per bedrijf wordt bekeken welke maatregelen kunnen worden ingevoerd, uitgaande van de bestaande situatie en passend binnen de financiële mogelijkheden, de wet en de wensen van de individuele boer