Duurzaam bodembeheer verdienmodellen

terug naar project overzicht

Status:Afgerond
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:LTO Noord projecten
Partners:Kenniscentrum Bodem, HVHL, Aequator, LBI
Looptijd:2019
Omschrijving:

Onderzoek naar bodemfuncties (draagkracht, waterberging) en verwerking tot een integraal kosten-batenmodel.

Meer informatie:https://agrarischwaterbeheer.nl/content/duurzaam-bodembeheer-verdienmodellen