Greidhoeke+

Status:In uitvoering
Trekker:LWD, SWF, FM, LL, Provincie, Wetterskip
Partners:
Looptijd:2018-heden
Omschrijving:

Gebiedsgerichte aanpak NIL voor gemeentes

Meer informatie:https://greidhoeke.com/