Haalbaarheidsstudie verdienmodellen Bodem

Status:Afgerond
Trekker:Kenniscentrum Bodem
Partners:HVHL, Aequator, LBI
Looptijd:2018
Omschrijving:

Haalbaarheidsstudie verdienmodellen Bodem. Mogelijkheid waardering en beloning voor bodems die in goede conditie verkeren.

Meer informatie:https://agrarischwaterbeheer.nl/content/haalbaarheidsstudie-verdienmodellen-bodem