Kansrijke gebieden Veenweide

Status:In ontwikkeling
Trekker:Kansrijke gebieden
Partners:diverse
Looptijd:2020
Omschrijving:

vraaggestuurd boeren/bodem; Bokashi, integrale benadering