Klei in Veen

Status:Afgerond
Trekker:Fryslân Veenweide
Partners:LBI
Looptijd:2019-2020 + 2021 -2022
Omschrijving:

Lab-proef ism Westelijk Veengebied + veldproef 2 boeren Delfstrahuizen: doel is klei-humus complexen organiseren en daarmee vertragen oxidatie in veen