Landbouwadviespool

terug naar project overzicht

Status:In uitvoering
Laatste update:1 juli 2022
Trekker:Provincie Fryslân tot aan opdrachtverstrekking
Partners:Living Lab Fryslân
Looptijd:vanaf 2021
Omschrijving:

Provincie Fryslân ziet het faciliteren van een onafhankelijk, uitvoeringsgericht en praktisch LAP een meerwaarde voor de primaire sector in haar provincie. De inzet van onafhankelijk landbouwadvies kan bijdragen aan het vergroten van de kennis om de vergroeningseisen bij de primaire productie te kunnen integreren.

Meer informatie:https://www.lap.frl/