Potato Valley

Status:In uitvoering
Trekker:The Potato Valley
Partners:SPNA, LTO NoordN, HZPC, Agrifirm,
Looptijd:
Omschrijving:

Door middel van het aanjagen en verbinden van kennis en kunde naar een economisch vitale kringlooplandbouw in het noordelijk pootaardappelgebied.

Meer informatie:https://www.thepotatovalley.nl/