Smart Dairy farming

Status:In uitvoering
Trekker:HVHL
Partners:Thijssen, Cumela
Looptijd:2019-2022
Omschrijving:

Onkruidbestrijding zonder gebruik van chemische middelen