Sorghum in relatie tot Veenweideopgave

Status:Afgerond
Trekker:LTO projecten
Partners:WUR
Looptijd:2018
Omschrijving:

Proef met sorghumteelt op veen, als alternatief voor mais.