Stikstof telen

Status:Afgerond
Trekker:Biowerk
Partners:Louis Bolk Instituut, SPNA
Looptijd:2018-2021
Omschrijving:

Stikstof telen, vlinderbloemigen als basis voor een natuurinclusieve akkerbouw met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten. Het proefveld wordt een demonstratie locatie.

Meer informatie:https://www.spna.nl/projecten/stikstof-telen/