Subsidieregeling machines NKG loonwerkers

Status:Afgerond
Trekker:Veenweide
Partners:Melioraad, 2 boeren, Louis Bolk Instituut
Looptijd:2020
Omschrijving:

Loonwerkers doen mais- landwerk op veen, stimuleren aanschaf machines NKG