Weidevogelboeren

Status:In uitvoering
Trekker:HVHL
Partners:Collectieven
Looptijd:2021
Omschrijving:

Doorrekening bedrijfseconomie en inzichtelijk maken arbeidsinspanning van boeren met veel weidevogelbeheer

Meer informatie:http://www.weidevogelboeren.nl/