Zwagermieden

Status:Afgerond
Trekker:SBB, NFW, vogelwachten, Living Lab
Partners:
Looptijd:
Omschrijving:

Verkenning samenwerken op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Versterken natuur en landbouw (weidevogelbeheer) in de Zwagermieden.