Projectideeën

Verschillende ideeën voor projecten worden inmiddels –samen met partners- uitgewerkt.
Er liggen ook verschillende ideeën op de plank tot het moment dat we mogelijkheden zien om verbinding te maken,
bijvoorbeeld met andere initiatieven. Of er mist een schakel waardoor we even niet verder kunnen.
Hieronder krijg je een impressie van de verschillende terreinen waarop we actief zijn en wat we concreet zoeken.

Heb jij wat wij zoeken? Geef het door via het formulier!

Proeftuin.nl

Greidhoeke

De gemeenten Leeuwarden, Sudwest Fryslan en De Fryske Marren werken samen aan een voorstel om natuurinclusieve landbouw in de Greidhoeke te stimuleren. Deze gemeenten hebben een groot aandeel weidegebieden binnen hun grenzen.
Stel dat in Fryslan in 2025 iedereen natuurinclusief boert, consumeert en recreëert, hoe ziet dat eruit?

Voor dit initiatief zoeken we:

Ondernemers in (1 van) de 3 gemeenten in de takken landbouw (boerderij), recreatie, zorg, horeca, media, die een natuurinclusief willen werken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: w.vangorkum@fryslan.frl

Grondmobiliteit

De agrarische bedrijfsvoering naar een natuurinclusief model inrichten gaat niet zonder aanpassingen in het grondgebruik. Kunnen beschikken over voldoende geschikte grond is dan cruciaal, alleen niet altijd beschikbaar. Puzzelen op gebiedsniveau met de verschillende opgaves (water, natuur, biodiversiteit, bedrijvigheid, infrastructuur) en gebruikers (boeren, terreinbeheerders, gemeentes, particulieren) is nodig. Op verschillende plekken wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kavelruil, er zijn ideeën over grondcoöperaties en het model voor een grondfonds wordt verkend. Om te kunnen puzzelen op gebiedsniveau zijn inhoudelijke zaken als overzichtelijke kaarten en kennis om bodemkwaliteit te waarderen nodig. Maar ook de samenwerking tussen verschillende partijen vraagt aandacht.

Grasrijk

Ook in Nederland zijn er al een tijdje initiatieven om de voordelen van grasgevoerde dierlijke producten naar de markt te brengen. De boeren die betrokken zijn bij het Living Lab zien hier ook veel in. Een aantal heeft de stap naar de consument al gemaakt, vaak met een deel van de productie. Bijvoorbeeld via huisverkoop van melk, kaas, eieren en vlees wordt ingespeeld op de behoefte van hun klanten om de oorsprong van deze producten te kennen. We willen wel een paar stappen verder gaan, vergelijkbaar met de ‘grassfed’ en ‘pastured’ labels die in het buitenland zijn ontstaan.