Ruimte voor studiegroepen

LLF heeft een aantal subsidies toegekend gekregen, waaronder een POP-subsidie. Hierdoor hebben we ruimte om de komende 2,5 jaar aan de slag te gaan met diverse studiegroepen, gericht op natuurinclusieve landbouw.

Het kan dan gaan om studiegroepen die drie seizoenen lang blijven draaien of jaarlijks wisselende studiegroepen.  Ook is er ruimte om als een soort maatjesproject in duo’s kennis op te doen van NIL. De eerste individuele belangstellenden en groepen hebben zich intussen gemeld.

Daarnaast hebben we in samenwerking met ANMV De Gagelvenne al een studiegroepsessie gehad met betrekking tot samenwerking akkerbouw – melkveehouderij.

Het thema NIL is natuurlijk heel breed, vandaar dat we ook vrij breed kunnen kijken naar de thema’s waarover we de studiegroepen willen inrichten. Hou onze kanalen hiervoor ook in de gaten. Maar heb je belangstelling,  meld je vooral alvast aan.

In de uitvoering proberen we zo veel als mogelijk aan te sluiten bij het beschikbare netwerk wat we intussen ook binnen de Landbouwadvies Pool hebben opgebouwd.

Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door: