Samenwerking Melkveehouder – Akkerbouwer moet duurzamer

Naar aanleiding van de cursus Samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw en de daarbij aansluitende inspiratiebijeenkomst in een bredere setting op 5 maart jl., volgde een interview met de Leeuwarder Courant. De cursus hebben we in samenwerking met SPNA Agroresearch georganiseerd en medeorganisator van de laatste avond was ook Vereniging Circulair Friesland.

Wat viel op tijdens de cursusavonden en de inspiratiebijeenkomst, waar zitten de kansen voor een natuurinclusievere samenwerking? Hoe staan de boeren hier tegenover? Waar zien zij mogelijkheden?

Lees hier het gehele artikel of bekijk onderstaande afbeelding: