Stagiair Jaap Zuidersma stelt zich voor

Ik ben Jaap Zuidersma, ik loop sinds 27 april via Caparis stage bij Living Lab. Ik heb gewerkt bij Caparis als systeembeheerder, maar wil graag de switch maken naar Ecologie, waar altijd mijn hart heeft gelegen. Daarom ben ik blij dat ik bij Living Lab, waar ik met plezier samen werk met het team, de kans heb gekregen om dit te realiseren.

Ik doe momenteel onderzoek naar het ecologisch slootschonen dat Living Lab graag beter onder de aandacht wil brengen bij een breder publiek met name boeren en verpachters. Het houdt in dat ik op pad ben geweest langs sloten om te inventariseren welke dieren en planten zich in en om de sloot bevinden en wat de waterkwaliteit is (chemische samenstelling van het water). Telkens bij elke boer een ecologisch beheerde sloot en een niet ecologisch beheerde sloot. De uitkomsten moeten laten zien dat er in ecologisch beheerde sloten meer dieren en planten leven voorkomt. Bovendien is dit onderzoek een nul-meting om over een aantal jaren te kijken of de kwaliteit van de sloten ook is toegenomen. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met en voor It Lege Midden een gebiedscoöperatie die de sloten in beheer heeft.

Ik mag dit onderzoek bij Living Lab geheel zelfstandig uitvoeren vanaf de voorbereidingen tot en met het maken van een database, het schrijven van een rapport en het geven van een eindpresentatie. Dit vind ik echt een buitenkans om te kunnen laten zien dat ik dit kan.

Tot nu toe zijn er al een aantal goede resultaten behaald, waarvan ik al een rapport heb gemaakt en een presentatie heb gehouden voor boeren en verpachters. Op 6 juli presenteer ik mijn onderzoeksresultaten aan het team van Living Lab en de agrarische collectieven. De betrokken boeren krijgen de resultaten via de mail en later dit jaar volgt nog een gesprek met hen. Ook is er een korte reportage gemaakt door Omrop Fryslan om een nog breder publiek te bereiken.