Strokenteelt op Botma pleats

De Botma Pleats in Engwierum was op donderdag 7 juli het decor van een bijeenkomst uit het project Veggielab. Het thema van deze kennissessie was Strokenteelt en aan het woord kwamen onder andere Fogelina Cuperus, onderzoeker duurzame teeltsystemen aan de WUR, en Folkert Botma, boer en ervaringsdeskundige.

Het Lytshûs zat goed vol met een keur aan geïnteresseerden. Zo waren er tuinders met ervaring in strokenteelt, boeren die kennis wilden opdoen en een groep betrokken jongeren die via Agrarische Jongeren Friesland aanschoven.

Voor het Nieuwsblad Noordoost Friesland schreef journalist Jelle Raap een uitgebreid verslag van deze interessante avond, dat we graag als inhoudelijk verslag gebruiken:

Gevolgd door nog een korte foto-impressie van deze avond:

Het project Veggielab wordt mede mogelijk gemaakt door: