Uitstel Informatiebijeenkomsten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) naar 12 en 14 juli

De bijeenkomsten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP), die door de provincie Fryslân georganiseerd waren voor 13 en 15 juni, worden uitgesteld naar 12 en 14 juli. Dit houdt verband met de grote onzekerheden die leven over de inhoud van de brieven van de ministers Van der Wal (Nationaal Programma Landelijk Gebied inclusief stikstofaanpak) en Staghouwer (landbouwperspectief) van 10 juni jl.

Op dit moment heeft de Provincie nog geen kennis genomen van de brieven en kunnen zij op korte termijn nog onvoldoende inhoudelijk op de inhoud daarvan reageren. Ondanks dat de inhoud van de brieven geen onderdeel van deze bijeenkomsten is, verwacht de Provincie dat deze de toon en het gesprek over het GLB zal domineren. Het GLB verdient ruimschoots aandacht, wat de reden is om deze bijeenkomsten een maand uit te stellen.

Binnenkort volgt informatie over de nieuwe aanmeldprocedure voor de bijeenkomsten op 12 en 14 juli.