Veldbijeenkomst Natuurinclusieve verpacht op 1 juni

De titel van de bijeenkomst was: ‘Wat is natuurinclusieve landbouw? En hoe kun je dit in pachtconstructies opnemen?’

Het thema is benaderd vanuit het eerdere overzicht (poster) met maatregelen dat door ons is gemaakt in 2020. De poster heet ‘Rûchte is it nije moai’. Klik hier voor meer informatie over de poster en de downloadable versie.

De poster is destijds ontwikkeld op basis van onze ervaring en geluiden van externen dat het containerbegrip NIL nog niet voor iedereen duidelijk is en tot miscommunicatie leidt. De uiting biedt duidelijkheid en handvatten, hier kunnen verpachters hun voordeel mee doen.

Daarnaast kunnen boeren een online test doen om te checken hoe natuurinclusief men al is: Online test: Hoe natuurinclusief ben ik als boer?

Presentaties

Werden gehouden door:

 • Carla Boonstra – Verantwoordelijk voor communicatiestrategie en marketing bij Living Lab Fryslân. Carla heeft verteld over de organisatie, hoe LLF werkt, op basis waarvan we de thema’s uitkiezen, de ambitie en heeft uitleg gegeven over natuurinclusieve landbouw adhv de poster Rûchte is it nije moai. 
 • Jan Teade Kooistra – melkveehouder in Eagum en vandaag onze gastheer.
  Jan Teade vertelde over zijn rol als pachter nu hij aangehaakt is bij de casus van de kerken Eagum, Friens en Reduzum, hoe hij de praktische uitvoer oppakt en wat maakt dat hij enthousiast is over deze constructie.
 • Durk van Gorkum – kerkrentmeester van kerken Friens, Eagum en Reduzum.
  Durk heeft verteld over de huidige stavaza van de casus, de weg ernaartoe, waarom de kerk deze rol oppakt en hoe wordt samengewerkt met tal van andere partijen om de casus tot een succes te maken.
 • Gert Diever –projectleider bij agrarisch collectief It lege Midden.
  Gert vertelde over de rol van It lege Midden m.b.t. deze casus en heeft in grote lijnen verteld over de laatste stavaza van het nieuwe GLB.
 • Trienke Elshof – voorzitter LTO, regio Noord Nederland.
  Trienke vertelde over het perspectief vanuit LTO t.a.v. verpacht.

Het veld in

Na de achtergrond van dit thema en de toelichting vanuit bovengenoemde sprekers gingen we het veld in. De groep werd in 2 delen opgesplitst, halverwege de avond wisselden de groepen van excursiebegeleider. De excursies gingen over:

 • Vegetatie bovengronds + aantrekkingskracht op insecten en weidevogels + praktisch beheer
  Door: Ernst Oosterveld en Jan Teade Kooistra. 
 • Ecologisch slootschonen en 1e resultaten monitoring worden gedeeld + bermenbeheer.
  Door: Marianne Thannhauser (Wetterskip Fryslân) en Jaap Zuidema.
  Klik hier voor meer info over dit thema.

Persaandacht

 • Casper Slotboom, redacteur bij Omrop Fryslân, was aanwezig en nam een interview af met pachter Jan Teade Kooistra en Marianne Thannhauser van Wetterskip Fryslân. Klik hier om te lezen en te luisteren.

Collega Marijke zorgde naderhand voor een hapje en een drankje in het veld.

En nu verder

Naderhand zijn er verscheidene andere initiatieven in Friesland geweest die ons vragen hebben gesteld, die we de benodigde informatie hebben gestuurd om verdere stappen te zetten en partijen die we met elkaar in contact hebben gebracht. Verder zijn er initiatieven in andere delen van Nederland die ons hebben benaderd om te leren van deze aanpak.

In het najaar volgt nog 1 bijeenkomst rondom Natuurinclusieve (ver)pacht, waarin we met een tool willen komen waarmee men praktisch zelf aan de slag kan gaan om een pachtconstructie om te bouwen tot een meer natuurinclusievere variant.