Verslag bijeenkomst studiegroep natuurinclusieve landbouw

Verslag van Jaring Brunia

De zon schijnt in Flansum, het is 27 januari en de Koplopergroep natuurinclusieve landbouw komt vandaag weer eens bijeen. Het voelt als een soort schoolreisje, “efkes fan ’e pôle” voor de boeren. Eindelijk weer eens een bijeenkomst, de Corona heeft de afgelopen tijd flink roet in het eten van de studiegroep gegooid. Bijeenkomsten die niet door konden gaan, sprekers met corona, al met al het was hoog tijd om elkaar weer eens te zien!

Om stipt 12:00 uur kwamen de boeren aan in Flansum bij Jaring Brunia op de boerderij. Er werd begonnen met een lunch om zodoende eerste even bij te kunnen kletsen, grapjes te maken en even over koetjes en kalfjes te kunnen praten. Eigenlijk is deze tijd met gelijkgestemden het mooiste van de studiegroep, even horen hoe het met de collega gaat. “Ah, het melkt bij jullie ook niet zo denderend dit jaar?”

Om een inkakmoment te voorkomen, gaan we eerst “efkes buorkjen”. Behalve dat Jaring deze studiegroep begeleidt en denkt een Commando te kunnen zijn is hij ook nog gewoon melkveehouder. Jaring melkt ca 75 Fries rode en zwarte koeien en probeert dat zo simpel en natuurlijk mogelijk te doen.

Na het rondje dollen over het erf en het voerpad wordt het tijd voor meer serieuze zaken. We beginnen het middagprogramma met een rondje langs alle boeren, wat de plannen voor het bedrijf en voor zichzelf zijn het komende jaar. Mooi om te zien dat iedereen op een ander level bezig is, om zijn of haar mooiste leven te leiden op en met een duurzaam landbouwbedrijf.

Tijdens dit rondje komt Jaap Dirkmaat binnen. Jaap is directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. We hebben Jaap gevraagd naar aanleiding van zijn interessante tv-optreden bij VPRO Tegenlicht. Hij medeverantwoordelijk was voor het aanplanten van vele heggen en landschapselementen in de ooijpolder en het maasheggengebied. Door dit juist samen met de boeren op te pakken is er in dit gebeid een mooi divers landschap ontstaan met veel biodiversiteit.

Jaap is iemand die graag vertelt over de aanpak en het doen in de praktijk, hij legt ook vaak de vinger op de zere plek. Politiek en natuur– en landschap gaan niet samen omdat daadkracht en een duidelijke lange termijn visie ontbreekt. Natuur en landschap vraagt om beleid, maar nog meer om doen. Als je voor dit doen de boeren in het gebeid inschakelt en betaalt voor hun geleverde diensten kun je ontzettend veel bereiken. Als je het overlaat aan het grote geld krijg je juist vaak wat je niet wil. Zoals omvorming naar natuurtypen die niet passen bij de historie van het gebied. Jaap haalt een ander voorbeeld aan van een gekapt stuk bos met grote bomen ergens in de buurt van zijn woonplaats, waarna er met een vrees een nieuw zaaibed gemaakt werd en er allerlei exotische bomen voor terug gepland werden. Allemaal onder het motto co2-vastlegging. “Nou de eerste 20 jaar had die oude boom meer co2 vastgelegd!”

Al met al was het een zeer interessante middag, waarbij Jaap ons goed voorhield dat als je iets wilt, je het zelf zult moeten doen! En dat boeren voor hun inspanningen op het gebied van natuur- en landschapsbeheer een grotere en reële vergoeding moeten krijgen!

Jaap bedankt voor deze ontzettend leerzame middag!